Σούφλας, Κοσμάς Ν. Απ' το διωγμό στον εμφύλιο : μαρτυρίες για το Δημοκρατικό Στρατό

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Σούφλας, Κοσμάς Ν. (1920-2007)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1986
 4. Ελληνικά
  1. Από 03/1945 - Μέχρι 12/1949
  1. Στερεά Ελλάδα
  1. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας (ΔΣΕ)
  1. W0342
  1. Ο Κοσμάς Σούφλας στο έργο του «Απ' το διωγμό στον εμφύλιο : μαρτυρίες για το Δημοκρατικό Στρατό» παρουσιάζει τις προσωπικές του μαρτυρίες από την περίοδο που ακολούθησε τη Συμφωνία της Βάρκιζας (όπου ο ίδιος κυνηγήθηκε από παρακρατικές εθνικόφρονες ομάδες  και πέρασε στην παρανομία) και μέχρι τον εμφύλιο (όπου συμμετείχε εθελοντικά με τον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας).  

  1. Βιβλιοκριτική από Ριζοσπάστη (5/7/1987)
 5. Original: . - Rules: RDA