Το Καροπλέσι στην αντίσταση και στον εμφύλιο : χρονικό - Αθήνα: Αυτοεκδόσεις, 1991.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Τοπικές διαστάσεις
  1. Σούφλας, Κοσμάς Ν. (1920-2007)
  1. Αθήνα
  1. Αυτοεκδόσεις
 3. 1991