Σούφλας, Κοσμάς Ν. Το Καροπλέσι στην αντίσταση και στον εμφύλιο

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Σούφλας, Κοσμάς Ν. (1920-2007)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1991
 4. Ελληνικά
  1. Πριν 1940 - Μέχρι 12/1949
  1. Καροπλέσι (Καρδίτσα)
  1. Τοπικές διαστάσεις
  1. W0345
  1. Τούτο το βιβλίο δεν είναι η ιστορία του χωριού, αλλά ένα μικρόχρονικό από γεγονότα που διαδραματίστηκαν από το 1930 ως το 1950 και σημάδεψαν, περισσότερο αρνητικά, τη ζωή του χωριού. Στην πρώτη δεκαετία κάνουμε μια σύντομη αναφορά στην ίδρυση της “ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΡΟΠΛΕΣΙΟΥ” που αποτέλεσε σταθμό στην εκπολιτιστική πρόοδο του χωριού. Έχουμε τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο, ακολουθεί η γερμανοϊταλική κατοχή, η Αντίσταση, στην οποία το χωριό μας βρίσκεται στην πρωτοπορία του απελευθερωτικού αγώνα. Έπειτα αρχίζει ο διωγμός των αγωνιστών απ’ τις παρακρατικές συμμορίες, ανάβει ο εμφύλιος με καταλυτικές συνέπειες για το Καροπλέσι. Αυτός ο πόλεμος στοίχισε δεκάδες ανθρώπινα θύματα και υλικές καταστροφές. Έτσι, χάθηκε ό,τι καλύτερο διέθετε σε έμψυχο υλικό κείνη την εποχή το χωριό μας. Πως ξεκίνησε το γράψιμο… Το 1954, όντας στις φυλακες Ιτζεδίν, συναντήθηκα με το Γ. Κοσπεντάρη, ο οποίος έρριξε την ιδέα για τη συγγραφή ενός χρονικού με θέμα τα θύματα του χωριού μας στον εμφύλιο πόλεμο. Παρ’ ότι αισθανόμουν αδύναμος να καταπιαστώ μ’ ένα τέτοιο εγχείρημα, ωστόσο, άρχισα να συγκεντρώνω υλικό…Αντικειμενικές όμως δυσκολίες εμπόδισαν τη συνέχιση για την ολοκλήρωσή του μ’ αποτέλεσμα να καθυστερήσει μέχρι σήμερα η έκδοση του.

   (Από το βιβλίο)

   Στο εξώφυλο της 1η έκδοσης υπάρχει ο τίτλος "Πενήντα παλικάρια : ματωμένο χρονικό ενός χωριού : κατοχή – εμφύλιος". Οι αναφορές για τον εμφύλιο καλύπτουν το μισό περίπου έργο (σελίδες 34-75 στην 1η έκδοση)

 5. Original: . - Rules: RDA