Σφέτας, Σπυρίδων. Η διαμόρφωση της σλαβομακεδονικής ταυτότητας

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Σφέτας, Σπυρίδων (1960-)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 2003
 4. Ελληνικά
  1. Πριν 1940 - Μέχρι 12/1949
  1. Μακεδονία
  1. Γιουγκοσλαβική εμπλοκή
  2. Μακεδονικό ζήτημα
  3. Διεθνείς διαστάσεις
  1. W0349
  1. Εξετάζει τους μηχανισμούς και τους παράγοντες, κυρίως πολιτικούς, που συνετέλεσαν στη διαμόρφωση της σλαβομακεδονικής ταυτότητας. Στηρίζεται γι' αυτήν την εξέταση σε αδημοσίευτο αρχειακό υλικό, στον τύπο και σε δημοσιευμένες πηγές.

   Τα θέματα που συζητά είναι η σλαβική αφύπνιση στη Μακεδονία και τα περιθώρια για τη δημιουργία και ανάπτυξη μιας καθαρά σλαβομακεδονικής, μη βουλγαρικής, μη σερβικής εθνικής ιδεολογίας στον ευρύτερο χώρο της Μακεδονίας κατά το 19ο αιώνα, διερευνά το βουλγαροσερβικό ανταγωνισμό στο ζήτημα της διαμόρφωσης των ταυτοτήτων στη Μακεδονία και την ανάδυση του εθνικού σλαβομακεδονικού σεπαρατισμού μεταξύ 1878-1934, διερμηνεύει τη θέση του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος για την ύπαρξη μακεδονικού έθνους στο μεσοπόλεμο, μελετά τη σύγκρουση της βουλγαρικής εθνικής ιδέας με τον εκκολαπτόμενο σλαβομακεδονισμό στις συνθήκες του Β' Π.Π., τη δυναμική του σλαβομακεδονικού εθνικισμού και αλυτρωτισμού από την ίδρυση του κράτους των Σκοπίων μέχρι τη ρήξη Τίτο-Στάλιν, τη ρήξη Γιουγκοσλαβίας - ΕΣΣΔ και την αναζωπύρωση της βουλγαρογιουγκοσλαβικής διένεξης για την ιστορικότητα του μακεδονικού έθνους.

   Από την ιστοσελίδα "Μακεδονική κληρονομιά"
 5. Original: . - Rules: RDA