Σχέσεις Ελλάδος - ΕΣΣΔ, 1939-1949 - Αθήνα: Εκδόσεις Αγαθάγγελος, 2014.

 1. Έκδοση
 2. Ηλεκτρονικό βιβλίο
  1. Σοβιετική εμπλοκή
  2. Διεθνείς διαστάσεις
  3. Ελληνοσοβιετικές σχέσεις
  1. Γκιουρτζίδης, Αγαθάγγελος Σ.
  1. Αθήνα
  1. Εκδόσεις Αγαθάγγελος
 3. 2014