Γκιουρτζίδης, Αγαθάγγελος Σ. Σχέσεις Ελλάδος - ΕΣΣΔ, 1939-1949

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Γκιουρτζίδης, Αγαθάγγελος Σ.
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 2014
 4. Ελληνικά
  1. Πριν 1940 - Μέχρι 12/1949
  1. Ελληνοσοβιετικές σχέσεις
  2. Σοβιετική εμπλοκή
  3. Διεθνείς διαστάσεις
  1. Ο 20ος αιώνας, ήταν αιώνας σκληρής ιδεολογικής αντιπαράθεσης, και αιώνας ριζικών κοινωνικών μεταβολών. Οι δύο αυτοί παράγοντες καθόρισαν τις πολιτικές εξελίξεις και διαμόρφωσαν το διπολικό κόσμο, χωρίζοντάς το με Σιδηρούν Παραπέτασμα.

   Χρονολογικά ο 20ος αιώνας μπορεί να χωριστεί πριν και μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Στην πρώτη περίοδο, οι ιδεολογικές ζυμώσεις και οι κοινωνικές αλλαγές αφορούσαν κυρίως τη Γηραιά Ήπειρο. Ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος απελευθέρωσε αυτές τις δυνάμεις, καταστρέφοντας το βασικό πυλώνα της ευρωπαϊκής πολιτικής δομής, που ήταν οι πολυεθνικές αυτοκρατορίες, και έφερε την πτώση των τεσσάρων μεγάλων αυτοκρατοριών. Η Οθωμανική, η Αυστροουγγρική, η Ρωσική και η Γερμανική Αυτοκρατορίες δεν υπήρχαν πια. Πάνω στα ερείπια των δύο από αυτών, ρίζωσαν και διαμορφώθηκαν δυο αντικρουόμενες ιδεολογίες που σηματοδότησαν βαθιά τον 20ο αιώνα. Ο εθνικοσοσιαλισμός και ο κομμουνισμός, δυο νέες, χωρίς προηγούμενο ιδεολογίες, οι ρίζες και των δύο βρήκαν πρόσφορο έδαφος στα κοινωνικά στρώματα, των ευρωπαϊκών κρατών, τα οποία προσδοκούσαν αλλαγές.

   (Από την έκδοση του έργου)

 5. Original: . - Rules: RDA