Δημητρίου, Πάνος. Εκ βαθέων : χρονικό μιας ζωής και μιας εποχής

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Δημητρίου, Πάνος (1917-2017)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1997
 4. Ελληνικά
  1. Πριν 1940 - Μετά 1950
  1. Κομματικές διαστάσεις
  2. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας Εσωτερικού (ΚΚΕ Εσ.)
  2. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ)
  1. W0353
  1. Στο έργο «Εκ Βαθέων» που έγραψε το 1997 ο Πάνος Δημητρίου, ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ και μετά το 1968 του ΚΚΕ Εσωτερικού, παρουσιάζει τις αναμνήσεις του από την πολύχρονη δραστηριότητά του στο χώρο της αριστεράς. Συγκεκριμένα αναφέρετε στη δράση του από τα χρόνια της ένταξής του στην ΟΚΝΕ το 1933 μέχρι και την συμμετοχή του στις διαδικασίες δημιουργίας της Ελληνικής Αριστεράς (ΕΑΡ) και την πτώση των κομμουνιστικών καθεστώτων στις αρχές τις δεκαετίας του 1990.

    

 5. Original: . - Rules: RDA