Μακρονήσι, η τρίτη αποστολή - Αθήνα: Αυτοεκδόσεις, 1982.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Καραμπάτσος, Βασίλης Γ. (1921-2008)
  1. Αθήνα
  1. Αυτοεκδόσεις
 3. 1982
 4. 88 σελίδες 21 εκατοστά
  1. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ)ΒΕΙ-582-CMW
  2. Πάντειο Πανεπιστήμιο. Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης938.776 ΚΑΡ
 5. 938.776 ΚΑΡ
 6. W0360-01
 7. Original: AltSol Company. - Rules: RDA