Μακρονήσι, η τρίτη αποστολή - Αθήνα: Αυτοεκδόσεις, 1982.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Καραμπάτσος, Βασίλης Γ. (1921-2008)
    1. Αθήνα
    1. Αυτοεκδόσεις
  3. 1982