Παπαδοπούλου, Ίρμα

  1. Πρόσωπο
  2. Ελληνίδα
  3. Ερευνητής
  4. Δημιουργοί επιστημονικών έργων
  5. Άνδρας
    1. Η Ίρμα Παπαδοπούλου είναι υποψήφια διδάκτωρ Ρωσικής Λογοτεχνίας στο  Ρωσικό Πανεπιστήμιο της Φιλίας των Λαών της Μόσχας.

  6. Original: AltSol Company. - Rules: RDA