Παπαδοπούλου, Ίρμα. Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος στον ρωσικό τύπο : η οπτική της εφημερίδας Πράβντα

 1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  1. Παπαδοπούλου, Ίρμα
  2. Ουρουμίδου, Βικτώρια
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2015
 4. Ελληνικά
  1. Από 03/1945 - Μέχρι 12/1949
  1. Σοβιετική Ένωση
  1. Σοβιετική εμπλοκή
  2. Δημοσιογραφικές διαστάσεις
  3. Διεθνείς διαστάσεις
  1. W00362/02
  1. Στο παρόν κεφάλαιο ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος εξετάζεται μέσα από τα δημοσιογραφικά άρθρα της εφημερίδας Πράβντα. Το συγκεκριμένο υλικό μας  αποκαλύπτει το περιεχόμενο της μαζικής πληροφόρησης των πολιτών της Σοβιετικής Ένωσης σε σχέση με τον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο, ενώ παράλληλα μας δίνει τη δυνατότητα να κατανοήσουμε καλύτερα την επίσημη σοβιετική στάση απέναντι στα αιματηρά γεγονότα στην Ελλάδα.
   Η επισκόπηση της εφημερίδας ξεκινά από την 1 Μαρτίου του 1946 και φτάνει ως τη λήξη του Εμφυλίου το καλοκαίρι του 1949. Λόγω του τεράστιου όγκου του δημοσιογραφικού υλικού που εντοπίζεται στις σελίδες της Πράβντα, στο παρόν άρθρο έγινε μια επιλογή κειμένων προς ανάλυση, τα οποία κατά την άποψη μας εκφράζουν καλύτερα τη στάση των σοβιετικών και εν τέλει διαμορφώνουν την εικόνα της σοβιετικής κοινής γνώμης για τα γεγονότα στην Ελλάδα. Οι θεματικές που διακρίνονται μπορούν σχηματικά να χωριστούν στις εξής: α. Εκλογές του 1946 και αποχή της αριστεράς, β. επιτροπή του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, γ. ξένος Δυτικός παράγοντας και το Δόγμα Τρούμαν, προβοκάτσιες στα ελληνο-αλβανικά σύνορα, δ. μάχες, ε. γιουγκοσλαβικός παράγοντας, στ. παιδομάζωμα.

   (Το έργο αυτό περιέχεται στην ηλεκτρονική έκδοση του συλλογικού έργου «Η εικόνα του ελληνικού εμφυλίου στον διεθνή τύπο» στις σελίδες 24 έως 52)

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Μαραντζίδης, Νίκος Α. (1966-) [Επιμελητής]. Η εικόνα του ελληνικού εμφυλίου στον διεθνή τύπο