Η εικόνα του ελληνικού εμφυλίου στον διεθνή τύπο - Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ), 2015.

 1. Έκδοση
 2. Ηλεκτρονικό βιβλίο
  1. Δημοσιογραφικές διαστάσεις
  2. Διεθνείς διαστάσεις
  1. Μαραντζίδης, Νίκος Α. (1966-)
  2. Πασχαλούδη, Ελένη
  1. Θεσσαλονίκη
  1. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ)
 3. 2015