Φωκάς, Νίκος. «Δημοκρατικός» ή «Μοναρχοφασίστας»; Γλωσσική δομή των άρθρων που δημοσιεύτηκαν στον ουγγρικό τύπο σχετικά με τον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο

 1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  1. Φωκάς, Νίκος (1952-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2015
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Ουγγαρία
  1. Γλωσσολογικές διαστάσεις
  2. Δημοσιογραφικές διαστάσεις
  3. Διεθνείς διαστάσεις
  1. W00362/04
  1. Ο γενικότερος στόχος της παρούσας μελέτης είναι η ποσοτική διερεύνηση της γλωσσικής δομής των άρθρων που δημοσιεύτηκαν στον ουγγρικό τύπο σχετικά με τον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο. Για το σκοπό αυτό συλλέξαμε όλα τα άρθρα τα οποία δημοσιεύτηκαν στις ουγγρικές καθημερινές εφημερίδες Kis Ujsag [Μικρή Εφημερίδα], Nepszava [Φωνή του Λαού], Szabad [Ελεύθερος Λαός] μεταξύ 1946 και 1949. Όπως είναι γνωστό, η περίοδος αυτή συμπίπτει με την αρχή και το τέλος του Ελληνικού Εμφυλίου καθώς επίσης και με την περίοδο εγκαθίδρυσης του σοβιετικού τύπου  σοσιαλιστικού καθεστώτος στην Ουγγαρία.

   (Το έργο αυτό περιέχεται στην ηλεκτρονική έκδοση του συλλογικού έργου «Η εικόνα του ελληνικού εμφυλίου στον διεθνή τύπο» στις σελίδες 77 έως 99)

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Μαραντζίδης, Νίκος Α. (1966-) [Επιμελητής]. Η εικόνα του ελληνικού εμφυλίου στον διεθνή τύπο