Τσίβος, Κώστας. Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος στον τσεχοσλοβακικό τύπο

 1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  1. Τσίβος, Κώστας (1963-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2015
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Τσεχοσλοβακία
  1. Δημοσιογραφικές διαστάσεις
  1. W00362/05
  1. Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να αναλύσει την πρόσληψη των γεγονότων του ελληνικού εμφυλίου πολέμου από τα τσεχοσλοβάκικα ΜΜΕ. Με χρονολογική σειρά εξετάζονται οι πηγές και ο τρόπος παρουσίασης των γεγονότων του Εμφυλίου υπό το πρίσμα της αντιπαράθεσης των τσεχοσλοβάκικων πολιτικών δυνάμεων πριν τον Φεβρουάριο του 1948 και μετά από αυτόν. Προκρίθηκε η μέθοδος παράθεσης τίτλων και αποσπασμάτων από σχετικά δημοσιεύματα προκειμένου ο αναγνώστης να σχηματίσει μόνος του γνώμη για τον τρόπο παρουσίασης των γεγονότων. Τα εμβόλιμα σχόλια αποσκοπούν στον καλύτερο προσανατολισμό του αναγνώστη και δεν σχολιάζουν το περιεχόμενο των δημοσιευμάτων. Πριν την παρουσίαση του υλικού των τσεχικών εφημερίδων για τον ελληνικό Εμφύλιο θα επιχειρηθεί μια σύντομη ανασκόπηση των γεγονότων που δέσποσαν στο πολιτικό σκηνικό της Τσεχοσλοβακίας την περίοδο 1945-1948. Θα εκτεθεί επίσης το μεταπολεμικό πλαίσιο λειτουργίας του τσεχοσλοβάκικου τύπου και το πολιτικό στίγμα των κυριοτέρων εφημερίδων.

   (Το έργο αυτό περιέχεται στην ηλεκτρονική έκδοση του συλλογικού έργου «Η εικόνα του ελληνικού εμφυλίου στον διεθνή τύπο» στις σελίδες 101 έως 149)

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Μαραντζίδης, Νίκος Α. (1966-) [Επιμελητής]. Η εικόνα του ελληνικού εμφυλίου στον διεθνή τύπο