Κατσάρας, Βαγγέλης

  1. Πρόσωπο
  2. Έλληνας
  3. Ερευνητής
  4. Δημιουργοί επιστημονικών έργων
  5. Άνδρας
    1. Ο Βαγγέλης Κατσάρας είναι υποψήφιος διδάκτορας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

  6. Original: AltSol Company. - Rules: RDA