Μιχαηλίδης, Ιάκωβος Δ. Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος στον βουλγαρικό τύπο

 1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  1. Μιχαηλίδης, Ιάκωβος Δ.
  2. Κατσάρας, Βαγγέλης
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2015
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Βουλγαρία
  1. Δημοσιογραφικές διαστάσεις
  1. W00362/06
  1. Η έρευνα, που διεξήχθη στην Κεντρική Βιβλιοθήκη της Σόφιας και στο Κεντρικό Αρχείο της βουλγαρικής πρωτεύουσας, επικεντρώθηκε στην εφημερίδα Работническо Дело, επίσημου οργάνου του Κομμουνιστικού Κόμματος της Βουλγαρίας, και στο αρχείο Владимир Поптомов, ο οποίος υπήρξε αρχισυντάκτης της εν λόγω εφημερίδας κατά την περίοδο 1945-1949 και σημαίνων στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος. Το αρχείο, μάλιστα, του τελευταίου περιλαμβάνει αποκόμματα των σημαντικότερων ρωσικών εφημερίδων, γεγονός που επέτρεψε τη σύγκριση και την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων γύρω από τον τρόπο που οι βουλγαρικές εφημερίδες αντιμετώπισαν τον ελληνικό Εμφύλιο Πόλεμο.

   (Το έργο αυτό περιέχεται στην ηλεκτρονική έκδοση του συλλογικού έργου «Η εικόνα του ελληνικού εμφυλίου στον διεθνή τύπο» στις σελίδες 153 έως 160)

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Μαραντζίδης, Νίκος Α. (1966-) [Επιμελητής]. Η εικόνα του ελληνικού εμφυλίου στον διεθνή τύπο