Σκουλίδας, Ηλίας Γ. Αφηγήσεις για τον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο στον αλβανικό τύπο

 1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  1. Σκουλίδας, Ηλίας Γ (1967-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2015
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Αλβανία
  1. Δημοσιογραφικές διαστάσεις
  2. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. W00362/07
  1. Η προσπάθεια «ανάγνωσης» της αλβανικής ιστοριογραφίας αναφορικά με τη δεκαετία του 1940 και τον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο καταδεικνύει ότι υπάρχουν αρκετές ομοιότητες με τις αντίστοιχες των υπόλοιπων βαλκανικών χωρών και των χωρών της ανατολικής Ευρώπης. Μπορούμε να διακρίνομε δύο φάσεις, οι οποίες συνδέονται και με την πολιτική πραγματικότητα και έχουν διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Η πρώτη συνδέεται με τη «σοσιαλιστική» περίοδο και η δεύτερη με τη μεταψυχροπολεμική περίοδο, η οποία είναι γνωστή και ως περίοδος της μετάβασης.

   (Το έργο αυτό περιέχεται στην ηλεκτρονική έκδοση του συλλογικού έργου «Η εικόνα του ελληνικού εμφυλίου στον διεθνή τύπο» στις σελίδες 162 έως 180)

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Μαραντζίδης, Νίκος Α. (1966-) [Επιμελητής]. Η εικόνα του ελληνικού εμφυλίου στον διεθνή τύπο