Βασιλειάδης, Παύλος. Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος 1946-1949 στον ρουμανικό τύπο

 1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  1. Βασιλειάδης, Παύλος
  2. Πατελάκης, Απόστολος (1951-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2015
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Ρουμανία
  1. Δημοσιογραφικές διαστάσεις
  1. W00362/09
  1. Στόχος του παρόντος άρθρου είναι να δώσει μια όσο το δυνατόν περισσότερο ολοκληρωμένη εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο ο Ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος του 1946-1949 παρουσιαζόταν και ερμηνευόταν ενώπιον της ρουμανικής κοινής γνώμης μέσω των σημαντικότερων κομμουνιστικών εφημερίδων της εποχής. Προτού προχωρήσουμε σε περισσότερες λεπτομέρειες γύρω από την προσέγγιση και την επικοινωνιακή διαχείριση ενός τόσο φλέγοντος για τότε ζητήματος, θα θέλαμε να δώσουμε συνοπτικά ορισμένες πληροφορίες τόσο γύρω από ιστορικό πλαίσιο όσο και από το ιδεολογικό υπόβαθρο που καθόρισε σε μεγάλο βαθμό την στάση της τότε ρουμανικής ειδησεογραφίας πάνω στο θέμα.


   (Το έργο αυτό περιέχεται στην ηλεκτρονική έκδοση του συλλογικού έργου «Η εικόνα του ελληνικού εμφυλίου στον διεθνή τύπο» στις σελίδες 197 έως 215)

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Μαραντζίδης, Νίκος Α. (1966-) [Επιμελητής]. Η εικόνα του ελληνικού εμφυλίου στον διεθνή τύπο