Μπότσιου, Κωνσταντίνα Ε. Το ελληνικό ζήτημα στον ΟΗΕ μέσα από τον βρετανικό τύπο κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου (1946-1949)

 1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  1. Μπότσιου, Κωνσταντίνα Ε.
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2015
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Μεγάλη Βρετανία
  1. Δημοσιογραφικές διαστάσεις
  2. Διεθνείς διαστάσεις
  1. United Nations. Special Committee on the Balkans (UNSCOB)
  2. United Nations. Commission of Investigation Concerning Greek Frontier Incidents
  1. W00362/11
  1. Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος αποτέλεσε μία από τις πρώτες διενέξεις που αντιμετώπισε ο νεοσύσταστος Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), μόλις λίγους μήνες μετά την έναρξη ισχύος του Καταστατικού Χάρτη του (24 Οκτωβρίου 1945). Έναυσμα έδωσε μία καταγγελία της Σοβιετικής Ένωσης στο Συμβούλιο Ασφαλείας στις 21 Ιανουαρίου 1946, ότι η παρουσία βρετανικών στρατευμάτων στην Ελλάδα αποτελούσε παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας και απειλούσε τη διεθνή ασφάλεια. Το Συμβούλιο καλούνταν να λάβει μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 35 (το αναφερόμενο με τη σειρά του στο άρθρο 34) του Καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού.

   (Το έργο αυτό περιέχεται στην ηλεκτρονική έκδοση του συλλογικού έργου «Η εικόνα του ελληνικού εμφυλίου στον διεθνή τύπο» στις σελίδες 236 έως 254)

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Μαραντζίδης, Νίκος Α. (1966-) [Επιμελητής]. Η εικόνα του ελληνικού εμφυλίου στον διεθνή τύπο