Παπαστάμκου, Σοφία. Όψεις του ελληνικού εμφύλιου πόλεμου και γαλλικός τύπος, 1944-1949 : η περίπτωση της εφημερίδας Le Monde

 1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  1. Παπαστάμκου, Σοφία (1973-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2015
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1944 - Μέχρι 12/1949
  1. Γαλλία
  1. Δημοσιογραφικές διαστάσεις
  1. W00362/13
  1. Η κάλυψη του ελληνικού εμφύλιου πολέμου από τη γαλλική εφημερίδα Le Monde από τα Δεκεμβριανά ως τη λήξη του επιτρέπει να παρακολουθήσει  κανείς τη θέση ενός γεγονότος με διεθνείς προεκτάσεις στα πλαίσια ενός εντύπου διεθνούς εμβέλειας, τον τρόπο διαμόρφωσης της αναπαράστασης του γεγονότος  μέσα από αυτό το μέσο, τον τρόπο πρόσληψής του και τις διαστάσεις  του που αναδείχθηκαν. Η θέση του εμφύλιου στο γαλλικό τύπο γενικά έχει ήδη μελετηθεί για την περίοδο 1946-1949614. Στόχος εδώ είναι να δοθεί έμφαση και στην ιστορία του ίδιου του εντύπου, το οποίο δημιουργήθηκε  σχεδόν παράλληλα με τα Δεκεμβριανά, αλλά και στη μορφή του, συνδυάζοντας ποσοτική και ποιοτική έρευνα στα σχετικά άρθρα.

   (Το έργο αυτό περιέχεται στην ηλεκτρονική έκδοση του συλλογικού έργου «Η εικόνα του ελληνικού εμφυλίου στον διεθνή τύπο» στις σελίδες 268 έως 284)

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Μαραντζίδης, Νίκος Α. (1966-) [Επιμελητής]. Η εικόνα του ελληνικού εμφυλίου στον διεθνή τύπο