Αλέκου, Αλέξης Χρ. 1948, ο ελληνικός εμφύλιος και η Κύπρος

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Αλέκου, Αλέξης Χρ. (1979)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 2012
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Κύπρος
  1. Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζομένου Λαού (ΑΚΕΛ)
  1. W0363
  1. Ο καθηγητής Ιστορίας Αλέξης Χρ. Αλέκου αποκαλύπτει πτυχές της περιόδου του ελληνικού εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα και πως αυτός ο εμφύλιος πόλεμος επηρέασε τα πολιτικά πράγματα στην Κύπρο. Αναφέρεται επίσης σε άγνωστες ή λιγότερο γνωστές πτυχές της πολιτικής ζωής της Κύπρου τη συγκεκριμένη εποχή.

 5. Original: . - Rules: RDA