Τόμπρος, Νικόλαος Φ.

 1. Πρόσωπο
 2. Έλληνας
 3. Ιστορικός - Πανεπιστημιακός
 4. Δημιουργοί επιστημονικών έργων
 5. Άνδρας
  1. Ο Νίκος Τόμπρος είναι πτυχιούχος του τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και διδάκτορας του ίδιου πανεπιστημίου.  Από το 2013 είναι Λέκτορας Πολιτικής Ιστορίας στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει μονογραφίες, διδακτικά εγχειρίδια, άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και ανακοινώσεις σε συνέδρια.

 6. Βιογραφικό από το Academia.edu
  1. 641846 ⟶ Τόμπρος, Νικόλαος Φ.
  1. 27146822318307382028 (Personal) ⟶ Tompros, Nikos Ph.
 7. Original: AltSol Company. - Rules: RDA