Τόμπρος, Νικόλαος Φ. Ο δημαρχιακός θώκος και οι κάτοχοί του (1934-1951) : συγκριτική μελέτη σε Καλαμάτα και Πάτρα

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Τόμπρος, Νικόλαος Φ.
  2. Ψωμάς, Πέτρος
  3. Πανταζόπουλος, Σταύρος
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2009
 4. Ελληνικά
  1. Πριν 1940 - Μετά 1950
  1. Πάτρα
  2. Καλαμάτα
  1. Τοπικές διαστάσεις
  1. W0374/05
  1. Η συμβολή αυτή περιέχεται στο συλλογικό έργο «Νότια Πελοπόννησος, 1935-1950» που κυκλοφόρησε το 2009, στις σελίδες 129-155.

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Καρακατσιάνης, Ιωάννης Δ [Επιμελητής]. Νότια Πελοπόννησος, 1935-1950