Ερευνητικά έργα [Συμβολές]

  1. Είδος
  2. Τυπολογίες έργων
  3. Ελληνικά
    1. Βιβλιογραφικά συλλογικά έργα
    1. Στην τυπολογία έργου «Ερευνητικά έργα (συμβολές)» εντάσσονται συμβολές σε βιβλιογραφικά έργα, συνήθως συλλογικά, που δημιουργήθηκαν από πρόσωπα που διερευνούν και εξιστορούν τα ιστορικά γεγονότα της περιόδου χωρίς να ακολουθούν τη  μεθοδολογία των επιστημονικών έργων. Οι συγγραφείς τους είναι συνήθως δάσκαλοι, καθηγητές, φιλόλογοι, δημοσιογράφοι, λογοτέχνες, στρατιωτικοί κλπ.