Φαράκος, Γρηγόρης Κ. Το ΚΚΕ απέναντι στους βαλκανικούς ανταγωνισμούς, 1935-1952

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Φαράκος, Γρηγόρης Κ. (1923-2007)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 17 Μαίου 1995
 4. Ελληνικά
  1. Πριν 1940 - Μετά 1950
  1. Βαλκανική Χερσόνησος
  1. Μακεδονικό ζήτημα
  2. Κομματικές διαστάσεις
  3. Διεθνείς διαστάσεις
  1. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ)
  1. W0025/05
  1. Σημείωση: Μια πρώτη μορφή του έργου αυτού παρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στο Διεθνές Συμπόσιο «Η Ελλάδα 1936-1949 : Δικτατορία-Κατοχή-Εμφύλιος : Συνέχειες και Ασυνέχειες» που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από τις 17 ως τις 20 Μαΐου του 1995.

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Fleischer, Hagen (1944-) [Επιμελητής]. Η Ελλάδα '36-'49