Παπαγιάννης, Παναγιώτης. Ο εμφύλιος στις βιωματικές αφηγήσεις

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Παπαγιάννης, Παναγιώτης (1923-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 23 Σεπτεμβρίου 1999
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μετά 1950
  1. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. W0040/31
  1. Σημείωση:
   Το παρόν έργο παρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στο Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο “Πτυχές του εμφυλίου πολέμου 1946–1949”, που έγινε στο Καρπενήσι στις 23-26 Σεπτεμβρίου 1999. Το συνέδριο συνδιοργάνωσε το Ελληνικό Κέντρο Πολιτικών Ερευνών και ο Δήμος Καρπενησίου.

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Πτυχές του Εμφυλίου Πολέμου, 1946-1949