Δεμερτζής, Νίκος. Το πολιτισμικό τραύμα στις συλλογικές ταυτότητες : περιπέτειες της μνήμης και διαδρομές της συγκίνησης

 1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  1. Δεμερτζής, Νίκος (1958-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2013
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μετά 1950
  1. Δημόσια ιστορία
  2. Συλλογική μνήμη
  1. W0375/01
  1. Η συμβολή αυτή περιέχεται στο συλλογικό έργο «Εμφύλιος, πολιτισμικό τραύμα» που κυκλοφόρησε το 2013, στις σελίδες 19-42.

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Εμφύλιος, πολιτισμικό τραύμα