Μαραντζίδης, Νίκος Α. Το τριπλό τραύμα : η μνήμη του Εμφύλιου Πολέμου στην κομμουνιστική Αριστερά

 1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  1. Μαραντζίδης, Νίκος Α. (1966-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2013
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μετά 1950
  1. Συλλογική μνήμη
  1. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ)
  1. W0375/05
  1. Η συμβολή αυτή περιέχεται στο συλλογικό έργο «Εμφύλιος, πολιτισμικό τραύμα» που κυκλοφόρησε το 2013, στις σελίδες 161-186.

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Εμφύλιος, πολιτισμικό τραύμα