Πασχαλούδη, Ελένη. Η δεκαετία του 1940 στον πολιτικό λόγο : από την αμηχανία των νικητών στη «δικαίωση» των ηττημένων

 1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  1. Πασχαλούδη, Ελένη
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2013
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1940 - Μετά 1950
  1. Πολιτικές διαστάσεις
  1. W0375/04
  1. Η συμβολή αυτή περιέχεται στο συλλογικό έργο «Εμφύλιος, πολιτισμικό τραύμα» που κυκλοφόρησε το 2013, στις σελίδες 113-160.

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Δεμερτζής, Νίκος (1958-) [Επιμελητής]. Εμφύλιος, πολιτισμικό τραύμα