Τσέκου, Κατερίνα Θ. Η πολιτική προσφυγιά ως πολιτισμικό τραύμα : θύματα, θύτες και συλλογικός πόνος

 1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  1. Τσέκου, Κατερίνα Θ.
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2013
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μετά 1950
  1. Συλλογική μνήμη
  2. Πολιτικοί πρόσφυγες
  1. W0375/06
  1. Η συμβολή αυτή περιέχεται στο συλλογικό έργο «Εμφύλιος, πολιτισμικό τραύμα» που κυκλοφόρησε το 2013, στις σελίδες 187-214.

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Δεμερτζής, Νίκος (1958-) [Επιμελητής]. Εμφύλιος, πολιτισμικό τραύμα