Χιονίδου, Βιολέτα. «Καλά που ήρθες Μάριε, να τα επιβεβαιώνεις, γιατί δεν θα τα πίστευε» : μνήμη, λήθη και τραύματα του κατοχικού λιμού

 1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  1. Χιονίδου, Βιολέτα
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2013
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1940 - Μετά 1950
  1. Πολιτισμικό τραύμα
  2. Συλλογική μνήμη
  1. W0375/09
  1. Η συμβολή αυτή περιέχεται στο συλλογικό έργο «Εμφύλιος, πολιτισμικό τραύμα» που κυκλοφόρησε το 2013, στις σελίδες 289-322.

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Δεμερτζής, Νίκος (1958-) [Επιμελητής]. Εμφύλιος, πολιτισμικό τραύμα