Πιζάνιας, Πέτρος. Το φθινόπωρο του 1944 : πολιτικές συγκρούσεις κατά την Απελευθέρωση

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Πιζάνιας, Πέτρος (1947-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2003
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1944 - Μέχρι 02/1945
  1. Πολιτικές διαστάσεις
  1. Μάχη της Αθήνας (Δεκέμβρης 1944)
  1. W0376/01
  1. Η συμβολή αυτή περιέχεται στον 8ο τόμο του συλλογικού έργου «Ιστορία του νέου Ελληνισμού, 1770-2000 : η εμπόλεμη Ελλάδα, 1940-1949» στις σελίδες 191-198.

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Παναγιωτόπουλος, Βασίλης (1932-) [Επιμελητής]. Ιστορία του νέου Ελληνισμού, 1770-2000 : η εμπόλεμη Ελλάδα, 1940-1949