Ιστορία του νέου Ελληνισμού, 1770-2000 8ος τόμος, η εμπόλεμη Ελλάδα, 1940-1949 : αλβανικό έπος - κατοχή και αντίσταση εμφύλιος - Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα-Τα Νέα [Εφημερίδα], 2004.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Πολυθεματικές διαστάσεις
  1. Παναγιωτόπουλος, Βασίλης (1932-)
  1. Αθήνα
  1. Ελληνικά Γράμματα
  2. Τα Νέα [Εφημερίδα]
 3. 2004