Μαργαρίτης, Γιώργος. Ο εμφύλιος πόλεμος : η πολιτική και η στρατιωτική σύγκρουση 1946-1949

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Μαργαρίτης, Γιώργος (1954-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2003
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Πολιτικές διαστάσεις
  2. Στρατιωτικές διαστάσεις
  1. W0376/04
  1. Η συμβολή αυτή περιέχεται στον 8ο τόμο του συλλογικού έργου «Ιστορία του νέου Ελληνισμού, 1770-2000 : η εμπόλεμη Ελλάδα, 1940-1949» στις σελίδες 231-260.

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Παναγιωτόπουλος, Βασίλης (1932-) [Επιμελητής]. Ιστορία του νέου Ελληνισμού, 1770-2000 : η εμπόλεμη Ελλάδα, 1940-1949