Το Μακεδονικό και η Γιουγκοσλαβία : πλήρη τα απόρρητα γιουγκοσλαβικά έγγραφα 1950-1967 - Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη-Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών (ΕΜΣ), 2009.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Σερβία. Υπουργείο εξωτερικών
  2. Κατσάνος, Κωνσταντίνος
  3. Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών (ΕΜΣ)
  1. Μέρτζος, Νικόλαος Ι. (1936-)
  1. Θεσσαλονίκη
  1. Αφοί Κυριακίδη
  2. Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών (ΕΜΣ)
 3. 2009
  1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ του Προέδρου της ΕΜΣ Νικολάου Μέρτζου
   ΠΡΟΛΟΓΟΣ Υπουργείου Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Σερβίας

   ΕΙΣΑΓΩΓΗ του Κωνσταντίνου Κατσάνου
   ΕΓΓΡΑΦΑ
   ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Εγγράφων
   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ