Κατσάνος, Κωνσταντίνος. Το Μακεδονικό και η Γιουγκοσλαβία : πλήρη τα απόρρητα γιουγκοσλαβικά έγγραφα 1950-1967

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Κατσάνος, Κωνσταντίνος
  2. Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών (ΕΜΣ)
  3. Σερβία. Υπουργείο εξωτερικών
  1. Μέρτζος, Νικόλαος Ι. (1936-)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 2009
 4. Ελληνικά
  1. Μετά 1950
  1. Μακεδονία
  2. Γιουγκοσλαβία
  1. Μακεδονικό ζήτημα
  2. Αρχειακές πηγές
  1. W0379
  1. Η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και το Υπουργείο Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Σερβίας δημοσιεύουν πλήρη τα απόρρητα γιουγκοσλαβικά έγγραφα, τα οποία για πρώτη φορά φωτίζουν την πολιτική της Γιουγκοσλαβίας στο Μακεδονικό Ζήτημα κατά την περίοδο 1950-1967 και τα επί μέρους θέματα που η ομοσπονδιακή κυβέρνηση του Βελιγραδίου αντιμετώπισε στις σχέσεις της με την Ελλάδα, την Βουλγαρία και την τοπική κυβέρνηση των Σκοπίων την ίδια εποχή με πυρήνα πάντοτε το Μακεδονικό.
   Η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών ευχαριστεί θερμά το Υπουργείο Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Σερβίας για την πρόθυμη και άνευ όρων ολόπλευρη συνεργασία του. Θερμές ευχαριστίες, επίσης, στον ιστορικό Κωνσταντίνο Κατσάνο, επιμελητή της εκδόσεως αυτής, και σε όλους τους λοιπούς επιστημονικούς συνεργάτες μας και Εταίρους μας συντελεστές αυτού του εμβληματικού, νομίζω, τόμου. Ευχαριστούμε, τέλος, τον εκδοτικό

   οίκο Αφοί Κυριακίδη που αδαπάνως προσέφερε στην έκδοση αυτή τις άρτιες εγκαταστάσεις του και το πανελλαδικό του δίκτυο μοιραζόμενος μαζί μας τα αντίτυπά της.

   (Από τον πρόλογο του έργου)

  1. Πλήρη πρόσβαση από ΕΜΣ
 5. Original: . - Rules: RDA