Μιχαηλίδης, Ιάκωβος Δ. Ο Ελληνικός εμφύλιος πόλεμος και η εμπλοκή των βαλκανικών χωρών : αρχειακές πηγές από Γιουγκοσλαβία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Αλβανία

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Μιχαηλίδης, Ιάκωβος Δ.
  2. Σφέτας, Σπυρίδων (1960-)
  3. Σκουλίδας, Ηλίας Γ (1967-)
 2. Βιβλιογραφικά συλλογικά έργα
 3. 2015
 4. Ελληνικά
  1. Από 03/1945 - Μετά 1950
  1. Βουλγαρία
  2. Γιουγκοσλαβία
  3. Αλβανία
  4. Ρουμανία
  1. Αρχειακές πηγές
  1. W0393
  1. Στον παρόντα τόμο δημοσιεύονται έγγραφα από τα Βουλγαρικά, Γιουγκοσλαβικά, Αλβανικά και Ρουμανικά αρχεία της περιόδου 1945-1961. Πρόκειται ουσιαστικά για την πρώτη συνθετική και συστηματική αναδίφηση στα κρατικά αρχεία των προαναφερθέντων βαλκανικών χωρών από τα οποία ανασύρθηκαν εξόχως ενδιαφέροντα έγγραφα που φωτίζουν αθέατες, έως σήμερα, όψεις της περιόδου. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Θαλής» και για την υλοποίησή της συνεργάσθηκε μια πλειάδα ερευνητών. Παραθέτω αλφαβητικά τα ονόματα τους: Παύλος Βασιλειάδης, Μαριλένα Γκίνη, Βαγγέλης Κατσάρας, Θανάσης Λούπας, Απόστολος Πατελάκης, Ηλίας Σκουλίδας, Σπύρος Σφέτας, Κατερίνα Τσέκου, Τάσος Χατζηναστασίου. Πρόκειται κατά τεκμήριο για ορισμένους εκ των πλέον καταρτισμένων Ελλήνων βαλκανιολόγων, οι οποίοι διέθεσαν τις δυνάμεις τους στον κοινό στόχο της επιστημονικής μελέτης της περιόδου του ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου και των αρχών του Ψυχρού Πολέμου. Οι παραπάνω ερευνητές εκμεταλλεύθηκαν τη σημαντική βελτίωση στην πρόσβαση των κρατικών αρχείων της μεταπολεμικής περιόδου στα Βαλκάνια που σημειώθηκε από τις αρχές του 21ου αιώνα και αναδείχθηκαν έτσι στην πρώτη επιστημονική ομάδα που πέτυχε να προσεγγίσει τα αρχειακά τους διαθέσιμα. Είναι βέβαιο ότι το αποτέλεσμα της δουλειάς τους θα δώσει απαντήσεις σε ορισμένα ερωτήματα, πολύ περισσότερο όμως θα θέσει τους πρώτους κανόνες για τη συνέχιση και διεύρυνση του επιστημονικού διαλόγου τα προσεχή χρόνια.

    (Από τον πρόλογο του έργου)

  1. Ψηφιακή πρόσβαση στο έργο από το πρόγραμμα «Θαλής : Η Ελλάδα από τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο στον Ψυχρό πόλεμο: Διεθνείς σχέσεις και εσωτερικές εξελίξεις»
 5. Original: . - Rules: RDA