Μπότσιου, Κωνσταντίνα Ε. Η Ελλάδα, η Δύση και η Μεσόγειος, 1945-62 : νέες ερευνητικές προσεγγίσεις

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Μπότσιου, Κωνσταντίνα Ε.
  2. Σακκάς, Ιωάννης Δ. (1965-)
 2. Βιβλιογραφικά συλλογικά έργα
 3. 2015
 4. Ελληνικά - Αγγλικά
  1. Από 03/1945 - Μετά 1950
  1. Διεθνείς διαστάσεις
  1. W0395
  1. Ψηφιακή πρόσβαση στο έργο από το πρόγραμμα «Θαλής : Η Ελλάδα από τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο στον Ψυχρό πόλεμο: Διεθνείς σχέσεις και εσωτερικές εξελίξεις»
 5. Original: . - Rules: RDA