Χουρχούλης, Διονύσης. Πριν την ένταξη στο ΝΑΤΟ : Η ελληνική αναζήτηση ασφάλειας και οι προσπάθειες για την προώθηση της δημιουργίας ενός Μεσογειακού συμφώνου, 1947-1950

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Χουρχούλης, Διονύσης
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2015
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Διεθνείς διαστάσεις
  2. Στρατιωτικές διαστάσεις
  1. W0395/04
  1. Το παρόν κείμενο πραγματεύεται την κατάσταση στη Μεσόγειο – και κυρίως στο ανατολικό της κομμάτι – κατά τη διάρκεια των πρώτων ετών του Ψυχρού Πολέμου και τις προσπάθειες της Ελλάδας να συμβάλει στη συγκρότηση ενός φιλοδυτικού Μεσογειακού Συμφώνου. Πράγματι, η περιοχή της ανατολικής Μεσογείου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την έναρξη του Ψυχρού Πολέμου κατά το 1946-47 και συγκεκριμένα με την έκρηξη και κλιμάκωση του καθαυτό εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα, την άσκηση έντονων σοβιετικών πιέσεων στην Τουρκία (ήδη από το 1945), την υπονόμευση της βρετανικής ισχύος και επιρροής στη Μέση Ανατολή και την έκρηξη του πρώτου αραβοϊσραηλινού πολέμου

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Μπότσιου, Κωνσταντίνα Ε. [Επιμελητής]. Η Ελλάδα, η Δύση και η Μεσόγειος, 1945-62 : νέες ερευνητικές προσεγγίσεις