Ιατρίδης, Γιάννης Ο. Introduction [στο έργο "Η Ελλάδα, η Δύση και η Μεσόγειος, 1945-62"]

 1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  1. Ιατρίδης, Γιάννης Ο.
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2015
 4. Αγγλικά
  1. Από 03/1945 - Μετά 1950
  1. Διεθνείς διαστάσεις
  1. W0395/01
  1. In the four decades since the fall of the military dictatorship the field of Greek diplomatic history and, in particular, the study of the country’s foreign relations in the postwar period has experienced impressive growth. To be sure, the restoration of democracy and of freedom of expression removed restraints that had inhibited authors fearing the junta’s censors. Similarly, the legalization of the communist party and the rise of the highly popular socialist movement PASOK, contributed to the proliferation of historical studies with a noticeable leftist-Marxist tinge. Today, as the market-place of ideas accommodates all manner of theories and interpretations, Greek diplomatic historians have their books published by major firms at home and abroad, while prestigious international journals welcome their articles. Despite the country’s continuing severe economic crisis and the myriad of problems facing the country’s universities and education as a whole, scholarship continues to thrive. Ιf domestic developments contributed to a favorable climate for academic pursuits in Greek diplomatic history, a number of external influences have also played -and continue to play- a critically important role in the field’s remarkable expansion. Among them, several factors deserve brief mention.

   (Απόσπασμα από το έργο)

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Μπότσιου, Κωνσταντίνα Ε. [Επιμελητής]. Η Ελλάδα, η Δύση και η Μεσόγειος, 1945-62 : νέες ερευνητικές προσεγγίσεις