Διπλή αποκατάσταση της Εθνικής Αντίστασης - Αθήνα: Θεμέλιο, 1978.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Παρτσαλίδης, Μήτσος (1903-1980)
  1. Αθήνα
  1. Θεμέλιο
 3. 1978
 4. 256 σελίδες 21 εκατοστά
  1. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ)ΙΣΤ-3705-RE
  2. Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)Φ.Η.1/4
 5. DF849.52.P377 1978
 6. 324.2495075 ΠΑΡ
 7. W0402-01
 8. Original: AltSol Company. - Rules: RDA