Διπλή αποκατάσταση της Εθνικής Αντίστασης

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Παρτσαλίδης, Μήτσος (1903-1980)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1978
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1940 - Μέχρι 12/1949
  1. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ)
  1. W0402
  1. Το μελέτημα τούτο αφορά την πολιτική του Κομμουνιστικού Κόμματος στα χρόνια της χιτλεροφασιστικής κατοχής, στο Δεκέμβρη 1944 και στον εμφύλιο πόλεμο 1946-1949. Ξεκίνησε αρχικά με βάση ένα σχεδιάγραμμα απολογίας που είχα ετοιμάσει στις φυλακές Κορυδαλλού, για τις δίκες που με παραπέμπανε το Γενάρη του 1973 για υποθέσεις αυτής της περιόδου. Πήρε τη σημερινή του μορφή ύστερα από μια αναδρομή που έκανα ξανά στα σχετικά στοιχεία. Διάβασα - μερικές φορές ξαναδιάβασα - πολλά από τα βιβλία που γραφτήκανε για την τρικυμισμένη αυτή φάση της ιστορίας μας. Συζήτησα τα προβλήματα της Εθνικής Αντίστασης με μερικούς από τους πρωταγωνιστές της, αλλά και με πολλούς νέους, που ενδιαφέρονται ζωηρά, όπως είναι φυσικό, για την πρόσφατη ιστορία μας. Ο σκοπός μου ήταν να προσπαθήσω να μπω στο βαθύτερο νόημα της στάσης του κόμματος τα χρόνια εκείνα.

   (Απόσπασμα από τον πρόλογο του έργου)

 5. Original: . - Rules: RDA