Κωφός, Ευάγγελος. Nationalism and communism in Macedonia

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Κωφός, Ευάγγελος (1934-)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1964
 4. Αγγλικά
  1. Πριν 1940 - Μετά 1950
  1. Μακεδονία
  1. Μακεδονικό ζήτημα
  2. Διεθνείς διαστάσεις
  1. W0409
  1. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα έργα περί του Μακεδονικού Ζητήματος. Ο συγγραφέας εξετάζει την εξέλιξη του εν λόγω ζητήματος κατά την περίοδο έκρηξης του εθνικιστικού και κομμουνιστικού πνεύματος στα Βαλκάνια. Έτσι, αναφέρεται στα κυριότερα γεγονότα που σημάδεψαν την ιστορία των Βαλκανίων από το 1941 ως τις αρχές της δεκαετίας του 1950, καθώς και στη διαμόρφωση των σχέσεων μεταξύ των βαλκανικών κρατών.

   Από την ιστοσελίδα http://www.coldwar.gr
 5. Original: . - Rules: RDA