Στα χνάρια της 3ης Μεραρχίας και του Αρχηγείου Αχαϊοήλιδας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας : ημερολόγιο 2017 - Χωρίς τόπο: Αυτοεκδόσεις, 2016.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Ημερολόγια
  1. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ). Επιτροπή Περιοχής Δυτικής Ελλάδας
  1. Χωρίς τόπο
  1. Αυτοεκδόσεις
 3. 2016