Στα χνάρια της 3ης Μεραρχίας και του Αρχηγείου Αχαϊοήλιδας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας : ημερολόγιο 2017

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ). Επιτροπή Περιοχής Δυτικής Ελλάδας
 2. Βιβλιογραφικά έργα [φορέων]
 3. 2016
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Πελοπόννησος
  2. Αχαΐα (Νομός)
  3. Ηλεία (Νομός}
  1. Ημερολόγια
  1. 3η Μεραρχία Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας (ΔΣΕ)
  2. Δημοκρατικός Στρατός Πελοποννήσου (ΔΣΠ). Αρχηγείο Αχαϊοήλιδας
  1. W0416
 5. Original: . - Rules: RDA