Ζιάγκος, Νίκος Γ. Νέες σελίδες από τον εμφύλιο πόλεμο, 1945-1949

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Ζιάγκος, Νίκος Γ. (1916-2005)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1986
 4. Ελληνικά
  1. Από 03/1945 - Μέχρι 12/1949
  1. Στρατιωτικές διαστάσεις
  1. Εθνικός Στρατός
  2. Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας (ΔΣΕ)
  1. Η ανορθόδοξη κατάληξη της Συμφωνίας της Βάρκιζας έφερε μέσα σπέρματα του νέου εμφύλιου πολέμου. Οι συνεχείς προπηλακισμοί, διώξεις, φυλακίσεις και εξορίες αγωνιστών του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και δημοκρατικών πολιτών από τα αστυνομικά όργανα και άλλες παραομάδες, με εντολή των τότε ελληνικών κυβερνήσεων, και η λανθασμένη πολιτική απόφαση της ηγεσίας του ΚΚΕ για στρατιωτική αναμέτρηση, οδήγησαν παλιούς αγωνιστές του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ σε μια νέα αδελφοκτόνο εμφύλια σύρραξη, με απρόβλεπτες καταστροφικές συνέπειες για την πατρίδα μας, που πλήρωσε με μεγάλο φόρο αίματος.

   (Απόσπασμα από το έργο)

    

 5. Original: . - Rules: RDA