Τέσσαρες δίκες στη Θεσσαλονίκη : (ΟΠΛΑ, ΜΛΑ, Οικονομική Διαχείρισις, Υπόθεσις Πολκ) - Αθήνα: Αυτοεκδόσεις, 1959.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Μόδης, Γεώργιος Χ. (1887-1975)
  1. Αθήνα
  1. Αυτοεκδόσεις
 3. 1959
 4. 144 σελίδες 23 εκατοστά
  1. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ)ΝΟΜ-1886-U
 5. W0429-01
 6. Original: AltSol Company. - Rules: RDA