Μόδης, Γεώργιος Χ. Τέσσαρες δίκες στη Θεσσαλονίκη (ΟΠΛΑ, ΜΛΑ, Οικονομική Διαχείρισις, Υπόθεσις Πολκ)

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Μόδης, Γεώργιος Χ. (1887-1975)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1959
 4. Ελληνικά
  1. Από 03/1945 - Μέχρι 12/1949
  1. Θεσσαλονίκη
  1. Πολιτικές δολοφονίες
  2. Δικαστικές διαστάσεις
  1. Υπόθεση Πολκ (Μάιος 1948)
  2. Στενή Αυτοάμυνα Οργάνωσης Προστασίας Λαϊκών Αγωνιστών (ΟΠΛΑ) Θεσσαλονίκης
  3. Μαζική Λαϊκή Αυτοάμυνα (ΜΛΑ)
  1. W0429
 5. Original: . - Rules: RDA