Βουτυρά, Ευτυχία. Προσωπικές αφηγήσεις και η παιδική εμπειρία της εξορίας ως ανάμνηση ζωής σε "παιδιά του παιδομαζώματος" : η σημασία της υποκειμενικής διαφοροποίησης

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Βουτυρά, Ευτυχία
  2. Μπρούσκου, Αίγλη (1958-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2003
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μετά 1950
  1. Ευρώπη, Ανατολική
  1. Παιδιά πολιτικοί πρόσφυγες
  2. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. W0438/08
  1. Η συμβολή αυτή παρουσιάστηκε ως εισήγηση στο Διεθνές Συνέδριο με θέμα "Τα παιδιά-πρόσφυγες από την Ελλάδα στην Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο". Το Συνέδριο αυτό είχε διοργανωθεί στο Φεχιρβαρτσούργκο της Ουγγαρίας από το Ουγγρικό Πολιτιστικό Ίδρυμα «Γιόζεφ Κάροϊ», στις αρχές Οκτωβρίου του 2003. Η συμβολή δημοσιεύτηκε στην έκδοση: «Παιδομάζωμα ή παιδοσώσιμο; : παιδιά του εμφύλιου στην Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη», Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2012, σελίδες 195-217.

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. "Παιδομάζωμα" ή "παιδοσώσιμο"; : παιδιά του εμφύλιου στην Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη