Ζητείται: ένα θαύμα για την Ελλάδα : ημερολόγιο ενός προεδρικού απεσταλμένου, 20 Ιανουαρίου - 27 Φεβρουαρίου 1947 - Αθήνα: Το Βήμα [Εφημερίδα], 2010.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. United States.‏ ‎American Economic Mission to Greece (Porter Commission)
  2. Porter, Paul Aldermandt (1904-1975)
  3. Βρετός, Σπύρος Α. (1959-2015)
  1. Κιοσέογλου, Νερίνα
  1. Αθήνα
  1. Το Βήμα [Εφημερίδα]
 3. 2010
  1. Προλογικό σημείωμα - Η Αποστολή Porter στο ιστορικό της πλαίσιο  / Μ. Ψαλιδόπουλος  - Η Ελλάδα την εποχή της επίσκεψης Porter - AMFOGE: Εγχειρίδιο περί Ελλάδας - P. A. Porter: Σύντομη βιβλιογραφία - Ημερολόγιο του P. A. Porter - Ερωτηματολόγιο - Πληροφοριακό Μνημόνιο για την Ελλάδα - Η Έκθεση της Επιτροπής Porter - Άρθρο στο Collier's - Προς μια (διπλή) επανανάγνωση της Ιστορίας / Σ. Βρετός - Παράρτημα - Πρόσωπα - Ακρωνύμια - Aρκτικόλεξα - Οδηγός - Χρονολόγιο - Ευχαριστίες

  1. Η καταγραφή και ερμηνεία των εσωτερικών πολιτικών πραγμάτων από τη σκοπιά του εξωγενούς παρατηρητή αποτελεί πάντα μια ενδιαφέρουσα παράμετρο στο κεφάλαιο "Εμφύλιος Πόλεμος". Κι αυτό γιατί -πολύ συχνά, αλλά όχι πάντα- τα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι απαλλαγμένα από ιδεολογικούς χρωματισμούς και πολιτικές αγκυλώσεις.

   Ο Paul A. Porter, επικεφαλής της Αμερικανικής Οικονομικής Αποστολής στην Ελλάδα το 1947, επιτυγχάνει ακριβώς αυτό: να δώσει μια "κλινική" περιγραφή της εγχώριας πολιτικοκοινωνικής κατάστασης, μακριά από στερεότυπες αντιλήψεις για πολιτικά πρόσωπα και παρατάξεις, εν μέσω μάλιστα του Ψυχρού Πολέμου. Έτσι, δεν διστάζει να κατακεραυνώσει τον τρόπο λειτουργίας του πολιτικού συστήματος της εποχής, μιλώντας για καιροσκόπους πολιτικούς που νέμονταν την εξουσία, ενώ εντυπωσιάζει η ακρίβεια με την οποία προσδιορίζει τα ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ελληνικής νοοτροπίας.

   Σε κάθε περίπτωση, το ημερολόγιο του Paul A. Porter συνιστά έναν "καθρέφτη" της Ελλάδας της εποχής, αλλά ταυτόχρονα και μια "προφητική" καταγραφή των πολιτικών και κοινωνικών παθογενειών, που κληροδοτήθηκαν και διαμόρφωσαν το ελληνικό πολιτικό τοπίο.

   Biblionet